40 DNÍ NA VRÁCENÍ
Jen u nás!
DOPRAVA ZDARMA!
Objednávky nad 699Kč

Jak vypočítat psí věk? Stáří psa v lidských parametrech

Věk psa je důležitý údaj, který bychom měli znát s ohledem na péči, již domácím mazlíčkům poskytujeme. O dvouletého pečujeme jinak, než o seniora, přestože na první pohled nejsou rozdíly mezi nimi patrné. Abychom lépe odhadli stáří psa a jeho momentální potřeby, přepočítává se jeho věk orientačně na věk lidský.

Psi dospívají mnohem dříve než lidé a jejich život je daleko kratší. Přestože procházejí stejnými etapami proměn souvisejícími s věkem jako lidé, poměr mezi délkou života psa a člověka není lineární. Proto je nesnadné vytvořit spolehlivý algoritmus, podle něhož by bylo možné přepočítat věk psa na lidský.

věk psa

Věk psů a jednotlivé etapy jejich života

Určení´poměru mezi věkem psa a aktuální životní etapou naráží na řadu potíží. Především délka života psů různých plemen je odlišná. Průměrně se psi dožívají 10–12 let. Zástupci malých ras se mohou dožít až 20 let, zatímco někteří psi obřích plemen se nedožívají 8 let. Délka života samozřejmě závisí také na charakteristických znacích daného plemene, způsobu života a charakteru péče ze strany majitele.

Nejpřesněji lze určit etapy života psa ve vztahu k jeho věku v štěněcím období (např. prostřednictvím sledování změn v chrupu zvířete). Do 4. měsíce života zástupci různých plemen rostou téměř stejně rychle, avšak s každým dalším měsícem se rozdíly zvětšují. Malí psi mohou kupříkladu dosahovat pohlavní zralosti již kolem 6. – 8. měsíce života, kdežto velké teprve těsně před druhými narozeninami. Postupem času se rozdíly mezi etapami života psů různých plemen a jejich věkem stále víc prohlubují.

Jak vypočítat věk psa?

Máme-li o psovi úplné informace od štěněcího období, zpravidla přesně víme, kolik je mu let. Jak však určit věk psa adoptovaného z útulku? O věku vypovídá především stav chrupu, zejména opotřebení jednotlivých skupin zubů . Věk zvířete lze také odhadnout podle vzhledu jeho očí – postupem času se stávají více zakalené. U tmavě zbarvených psů je viditelným znakem stárnutí také barva srsti, která postupně šedne.

přepočet věku psa na lidský věk

Lze vypočítat stáří psa v lidských parametrech?

Aby majitel lépe porozuměl potřebám svého čtyřnohého miláčka, mnohdy se snaží přepočítat jeho skutečný věk psa na lidský. Po dlouhou dobu se předpokládalo, že jeden rok zvířete se rovná přibližně 7 letům lidského života (počínaje prvními narozeninami, kdy je pes zhruba ve stejné vývojové etapě, jako lidé ve věku 13–18 let). Tento předpoklad byl založen na skutečnosti, že člověk žije statisticky 7krát déle než pes. Vědci zastávají názor, že je to příliš zjednodušený názor.

Již dlouhou dobu se hledá algoritmus, na jehož základě by bylo možné převést věk psa na lidské roky s větší přesností. Před nedávnem genetici z University of California v San Diegu navrhli použití následujícího indikátoru – pro zjištění „lidského” věku psa je třeba vynásobit přirozený logaritmus jeho skutečného věku 16 a následně přičíst 31. Uvedený postup není dokonalý, jelikož byl vyvinut na základě zkoumání labradorských retrívrů, zatímco psi různých plemen stárnou odlišně. Mimo to, u psů se tempo stárnutí během celého života mění jiným způsobem než u lidí .


Věk psa
Malé plemena Střední plemena Velká plemena Obří plemena
1 rok 15 15 14 14
2 roky 23 24 22 20
3 roky 28 29 29 28
4 roky 32 34 34 35
5 let 36 37 39 42
6 let 40 42 45 48
7 let 44 47 50 55
8 let 48 51 55 63
9 let 52 56 60 70
10 let 56 60 66 78
15 let 75 82 92 113

Přepočet věku psa a univerzální vzorec pro výpočet v lidských letech patrně nelze nalézt. Tabulka s přepočtu věku psa zachycujících tento poměr se zvířatům nejčastěji přičítá – počínaje druhým rokem života (tou dobou mají psi kolem 25 lidských let) – 4 až 5 let. Plemeno nebo hmotnost zvířete nejsou zohledněny, proto je potřeba tento záznam pokládat pouze za orientační.

Věk psa přepočet na lidský

Proč je důležité znát věk psa?

Věk psa je obtížné přesně převést na lidské roky, ale je dobré znát specifika jednotlivých etap života našeho čtyřnohého přítele, abychom mu mohli poskytnout tu nejlepší péči . Tyto znalosti nám umožní:

  • vhodnou volbu krmiva,
  • využití správné veterinární prevence,
  • přizpůsobení fyzické aktivity psa jeho možnostem.

Správně zvolené postupy ve výše uvedených oblastech mají významný vliv na zdraví a délku života psa.