40 DNÍ NA VRÁCENÍ
Jen u nás!
DOPRAVA ZDARMA!
Objednávky nad 699Kč

Jaké je stáří kočky v přepočtu na lidské roky? Jak dlouho žije kočka?

Může být věk kočky přepočítán na lidský věk?

Věk kočky nelze snadno převést na lidské roky. Kočka dosáhne zralosti – fyzické i emoční – v relativně krátké době. Předpokládá se, že dvouletá kočka je na úrovni 24letého člověka. Každý další rok života zvířete odpovídá čtyřem lidským.

Kočky žijí v průměru od 12 do 16 let, ačkoliv u jednotlivých populací těchto zvířat – v závislosti na genetickém profilu, vnějších okolnostech a způsobu stravování – může být průměrná délka života odlišná. Podobný věk dožití je typický také pro jiné kočkovité šelmy – například lvy, levharty nebo tygry.

Věk kočky není stejný jako lidský věk


Jak dlouho žijí kočky?

Věk, kterého se kočky dožívají, je v průměru 12–16 let. Tuto hodnotu však nelze považovat za obecně platnou pro každé zvíře. Na délku života kočky má vliv mnoho faktorů. Základním činitelem je zděděná genetická výbava. Studie ukazují, že některá plemena mají predispozice k dlouhověkosti – patří mezi ně především siamské kočky a pocházející z britských ostrovů bezocasé kočky Manx. Tato plemena se dožívají v průměru téměř dvaceti let.

Jiným, velmi významným faktorem je prostředí, ve kterém kočky žijí. Domácí mazlíčci mají větší šanci na dlouhověkost než volně žijící divoké kočky. Souvisí to s působením následujících činitelů:

  • nepříznivé klimatické podmínky (např. mráz),
  • problémy se získáváním kvalitní potravy,
  • škodlivé účinky různých typů znečištění,
  • chybějící prevence a léčba infekčních onemocnění.

Samozřejmě šanci na dlouhý život mají pouze ty domácí kočky, které jsou živené racionální stravou, mají odpovídající porci pohybu a stálou veterinární péči .


Kočky dosahují dospělosti brzy, což jim umožňuje přežít v přirozených podmínkách – mohou tak brzy začít samostatně lovit a předávat svoje geny (čili rozmnožovat se). Oproti tomu se lidé stávají samostatnými až kolem 20. roku života. Ještě později se rozhodují pro založení rodiny. Proto nelze věk kočky přepočítávat přímo na lidský podle známého pravidla, kdy jeden rok života zvířete odpovídá čtyřem rokům lidským.

Věk kočky se obvykle počítá podle algoritmu, který byl vypracován na základě analogie s lidským životem. Zohledněn byl průběh dospívání (jak po stránce fyzické, tak emoční), dosažení pohlavní zralosti a stárnutí organismu. Ve srovnávací analýze byly zohledněny takové fyzické znaky, jako např. okamžik prořezání mléčných a stálých zubů, proces růstu a utváření kostry, změny stavu srsti.

Vzniklý na základě těchto údajů koeficient není lineární – během prvních dvou let života kočce přibude mnohem víc lidských let než v pozdějším věku.

Jak spočítat věk kočky ?

Jak spočítat věk kočky?

U základních schémat přepočtu se předpokládá, že 6měsíční kočku lze srovnávat s 10letým dítětem a roční s 15letým. Dvouleté zvíře je považováno za dospělé a srovnatelné s člověkem, který má 24 let. V pozdějších obdobích života kočky je již přepočet konstantní – každý další rok kočičího života odpovídá čtyřem rokům lidským. Znamená to, že tříletá kočka má za sebou 28 lidských let života a desetiletá odpovídá věku 56letého člověka.

Skutečný věk kočky Porovnání s lidským věkem
1 měsíc 6 měsíců
3 měsíce 2 roky
4 měsíce 5 let
5 měsíců 8 let
6 měsíců 14 let
9 měsíců 17 let
1 rok 18 let
2 roky 24 let
3 roky 30 let
4 roky 35 let
5 let 40 let
6 let 43 let
7 let 45 let
8 let 50 let
9 let 55 let
10 let 60 let
15 let 80 let
20 let 88 let


Uvědomme si, že tyto výpočty se týkají pouze fyzického vývoje. Mentální věk kočky je trvalý po dosažení její dospělosti a je srovnatelný s duševní úrovní dvouletého dítěte.

Veškeré tyto výpočty mají pochopitelně orientační charakter. Každý, kdo někdy kočku choval, ví, že mladé zvíře může mít povahu seniora, a naopak, že dvanáctiletá kočka má stále dostatek energie k tomu, aby dováděla jako několikaměsíční kotě. Měli bychom také vždy pamatovat na to, že čím lépe se budeme o čtyřnohého přítele starat, tím lepší jsou jeho vyhlídky na dlouhý život.


Šimon Wisch

Komentáře

Nikdy znaleziono żadnych názoru

Nový příspěvek