40 DNÍ NA VRÁCENÍ
Jen u nás!
DOPRAVA ZDARMA!
Objednávky nad 699Kč

Štěkot psa – co může znamenat? Co dělat, aby pes neštěkal?

Štěkání je vedle vytí, kňučení, vrčení, pištění, kvílení, funění nebo kňourání jedním z možných způsobů komunikace. Může být projevem radosti nebo taky varovným signálem. Psi často štěkají, jsou-li ponecháni doma sami nebo když navazují kontakt s jinými psy.

Dříve byli psi trénováni, aby štěkali, mohli tak upozornit na blížící se nechtěné návštěvníky. V současné době toto chování přestalo být žádoucí. Neustálý psí štěkot může být pro ostatní členy rodiny, stejně jako pro sousedy, obtěžující. Odborníci doporučují několik efektivních způsobů, jak odnaučit psa štěkat. Doporučení jak odnaučit psa štěkat

Psí štěkot – kdy jej můžeme slyšet?

Štěkání u psů je totéž jako řeč u lidí. Psi málokdy štěkají bezdůvodně. Štěkot může mimo jiné znamenat:

 • radost, např. při očekávaném návratu milovaného páníčka domů;
 • ohrožení, upozornění – účelem je upozornit, že se blíží někdo cizí, a zároveň jej zastrašit. Toto sdělení je doprovázeno naježenou srstí, strnulým postojem, vrčením, napjatými svaly;
 • nejistotu – situace, ve které lze velmi často slyšet štěkání psů, je neočekávané zvonění nebo klepání na dveře;
 • vzrušení, např. když se majitel chystá odejít se psem na vycházku – obléká se, uchopí vodítko;
 • frustraci, nudu – pes štěká, když se cítí osamocený, opuštěný, zanedbávaný. V situaci, kdy je ponecháván sám po dlouhou dobu, se může štěkání proměnit na teskné kňučení nebo kvílení.

Pes štěká na jiné psy zejména tehdy, když nemůže komunikovat žádným jiným způsobem.

Co dělat, aby pes doma neštěkal v době nepřítomnosti majitele?

  Pes štěkající v domě v době nepřítomnosti majitele bývá pro sousedy problematický. Zamezit případným nepříjemným neshodám s okolními obyvateli pomohou následující doporučení. Před odchodem z domova:

  • nechte zapnuté rádio nebo oblíbenou hudbu, aby pes slyšel známé zvuky;
  • ponechte psovi hračky, které jej zaměstnají delší dobu a upoutají jeho pozornost tak, aby se mu nestýskalo;
  • dejte psovi nepotřebný a nevypraný kus oblečení, na kterém ucítí pach některého z členů rodiny;
  • zajistěte, aby se pes nejdříve dostatečně proběhl.


  Měli bychom pamatovat na to, abychom při odchodu z domova a při návratu nereagovali příliš emotivně – přehnaně se se psem vítali a loučili. Hlazení, ujišťování o brzkém návratu, žádost o strpení způsobí, že pes bude vnímat odchod páníčka z domova jako něco nepříjemného. Po návratu se nedoporučuje přehnané vítání s čtyřnohým přítelem, dáváme tím pouze na vědomí, že se nám po něm velmi stýskalo. Lépe je několik minut psa ignorovat a až po nějaké době mu vynahradit chvíle odloučení. Pokud uvedená doporučení nepřinášejí výsledky, můžete požádat o pomoc veterinárního behavioristu.

  Bezdůvodné štěkání psa je třeba řešit. Jaké jsou doporučené řešení pro zbavení se psího štěkání?

Co udělat, aby pes neštěkal?

Štěká-li pejsek bezdůvodně, bez zjevné příčiny, pak je potřeba podniknout kroky, které jej pomohou tomuto chování odnaučit. Doporučujeme možná řešení:

 • trénink vhodného chování – v jakých situacích je štěkání přípustné;
 • odměňování vhodného chování je dobrým stimulem pro osvojování správných návyků;
 • výuka jiného způsobu upoutání pozornosti majitele, např. v případě hladu pes místo štěkotu informuje o své potřebě stáním u misky;
 • výuka povelu ,,tiše’’ – když pes štěká, přisuneme mu k čenichu pamlsek, až začne čmuchat, automaticky přestane štěkat, v tom okamžiku řekneme rozhodným hlasem slovo „tiše” a odměníme ho pamlskem;
 • v případě, kdy pes štěká, protože slyší zvuky na chodbě, přistoupíme ke dveřím, podíváme se kukátkem ven, řekneme psovi, že se nic neděje, a následně se vrátíme do místnosti.

Pokud uvedená doporučení nepřinesou očekávané výsledky a/nebo se nepodařilo určit příčiny častého štěkání psa, požádejte o pomoc veterinárního behavioristu. Používání speciálních obojků proti štěkání nedoporučujeme. Obojek vysílá vibrace nebo nepříjemné zvukové signály, které psa nutí přestat štěkat. Obojek je pouze dočasným ochranným prostředkem, nelze jej používat trvale nebo dlouhodobě.


Čtete také: Problémy při výchově psa